شهدای والامقام  دفاع مقدس شهرستان فومن که در این هفته به فیض شهادت نائل آمدند.
شهدای والامقام  دفاع مقدس شهرستان فومن که در این هفته به فیض شهادت نائل آمدند.