شهيد مرتضي‌ پيش‌بين‌

دانش‌آموز بسيجي‌ شهيد مرتضي‌ پيش‌بين‌ فرزند شادروان‌ طاهر به‌ سال‌1349  در روستای للكام شهرستان فومن قدم‌ به‌ جهان‌ گذارد.اين‌ شهيد بزرگوار همانند برادر شهيدش‌، پس‌ از طي‌ دوره‌ خردسالي‌، رهسپار مدرسه‌ شد و تا سال‌اول‌ نظري‌ به‌ ادامه‌ي‌ تحصيل‌ پرداخت‌.
در زمان‌ تحصيل‌، سال اول‌ دبيرستان‌ بود كه از طرف‌ مدرسه‌ بعنوان‌ امدادگر به‌ پادگان‌ آموزشي‌ منجيل‌اعزام‌ شد و آموزش‌ نظامي‌ را در اين‌ پادگان‌ به‌ پايان‌ رسانيد. بعد از پايان‌ اين‌ دوره‌ و در زمان‌ اعزام‌ به ‌جبهه‌، به‌ خاطر پايين‌ بودن‌ سنش‌، پدر و مادرش‌ از رفتن‌ او به‌ جبهه‌ امتناع‌ ورزيدند، چه‌ اينكه‌ او در اين‌ وقت‌، فقط‌ پانزده‌ سال‌ بيشتر نداشت‌.
او كه‌ همانند برادرش‌، مبارزه‌ با متجاوزين‌ و دفاع‌ از ميهن‌ را در سر مي‌پروراند، سرانجام‌ با اصرارزياد و با اجازه‌ي‌ والدين‌ خود، در هشتم‌ مهرماه‌ 1366 از سوي‌ واحد بسيج‌ سپاه‌ فومن‌ به‌ مناطق‌جنگي‌ غرب‌ كشوراعزام‌ شد و اين‌ در واقع‌ آخرين‌ وداع‌ او با خانواده‌اش‌ بود. آري‌ شهيد پيش‌ بين‌ در تداوم‌ راه‌برادرش‌، به‌ سوي‌ جبهه‌ شتافت‌ و به‌ مبارزه‌ با مزدوران‌ بعثي‌ پرداخت‌، تا اينكه‌ بعد از مدتي‌ كوتاه‌، در دوم‌ آذر 1366 در منطقه‌ي‌ ماووت‌ عراق‌ بر اثر اصابت‌ تركش‌ خمپاره‌ به‌ سر، به‌ مقام‌ والاي‌ شهادت ‌دست‌ يافت‌ و به‌ گلگون‌ كفنان‌ تاريخ‌ پيوست‌. يادش‌ گرامي‌ و راهش‌ پر رهرو باد. مزار اين‌ شهيد بزرگوار در جوار مزار برادر شهيدش‌ در گلزار شهداي‌ روستاي‌ كلفت‌ بالا قرار دارد. بنا به‌ اظهارات‌ خانواده‌ شهيد پيش‌بين‌: «وي‌ در دوران‌ راهنمايي‌ مي‌خواست‌، تحصيل‌ را رها كند و به‌ جبهه‌ برود، ولي‌ بعلت‌ سن‌ و سال‌ كم‌ او، خانواده‌ مانع‌ از اين‌ كار مي‌شوند. يك‌ شب‌ برادر شهيدش‌ اسماعيل‌ را درخواب‌ مي‌بيند كه‌ به‌ او مي‌گويد: من‌ كه‌ وظيفه‌ام‌ را انجام‌ دادم‌ تو چرا در خوابي‌، بيدار شو، دشمن ‌دارد مي‌آيد».