شهيد محمدتقي‌ تاجبخش‌

سرباز وظيفه‌ شهيد محمدتقي‌ تاجبخش‌ ‌ فرزند شادروان‌ چراغعلي‌ به‌ سال‌ 1345 در روستاي ‌اشكلن‌ شهرستان فومن ديده‌ به‌ جهان‌ گشود. دوره‌ ابتدايي‌ را در زادگاهش‌ به‌ پايان‌ برد و پس‌ از آن‌ در مدرسه‌ راهنمايي‌ روستاي‌ خشكنودهان‌، نام‌نويسي‌ نمود و تا پاي‌ دوم‌ راهنمايي‌ به‌ تحصيل‌ پرداخت‌.
پس‌ از اين‌ و بعد از ترك‌ تحصيل‌، در كنار خانواده‌ ماند و همراه‌ با خانواده‌ به‌ فعاليت‌ مشغول‌ گرديد. شهید در همان دوران نوجوانی   پدرو مادرشان را از دست دادند زمان‌ سپري‌ شد، تا اينكه‌ سن‌ سربازي‌اش‌ فرارسيد و از طريق‌ ارتش‌، به‌ خدمت‌ مقدس‌ سربازي‌ رفت‌. پس‌ از دوره‌ آموزشي‌، از يگان‌ تيپ‌ 40 سراب‌ گردان‌ عمار به‌ جبهه‌ اعزام‌ شد و اهداف‌ خود را در جبهه‌ دنبال‌ نمود. شهيد تاجبخش‌ در جبهه‌، به‌ عنوان‌ «آر پي‌ چي‌ زن‌» انجام‌ وظيفه‌ مي‌كرد و  به‌ مبارزه‌ با متجاوزين‌ بعثي‌ مي‌پرداخت‌، تا اينكه‌ در پنجم‌ مرداد 1366 در منطقه‌ي ‌عملياتي‌ ميمك‌، براثر اصابت‌ تركش‌ خمپاره‌، به‌ افتخار شهادت‌ نايل‌ آمد و از اين‌ طريق‌ به‌ وصال ‌رسيد.  مزار مطهر این شهید گرانقدر در گلزار شهدای اشکلن فومن واقع می باشد.