شهيد علي‌ اكبر تفكري‌

سرباز وظيفه‌ شهيد علي‌اكبر تفكري‌ خسروآبادي‌ فرزند كاسگل‌ به‌ سال‌ 1344 در روستاي‌ خسروآباد  شهرستان فومن چشم‌ به‌ گيتي‌ گشود. تا قبولي‌ پايه‌ي‌ پنجم‌ ابتدايي‌ به‌ درس‌ و تحصيل‌ مشغول‌ شد و پس‌ از آن‌ راهي‌ تهران‌ گرديد و در اين‌ شهر به‌ كار خياطي‌ پرداخت‌. شهيد تفكري‌ تا هنگامي‌ كه‌ خدمتش‌ فرا نرسيده‌ بود، در اين‌ كار بود و پس‌ از آن،‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌ و مدتي‌ از خدمت‌ خود را در لشكر 77 پيروزخراسان‌ گذراند.
در مهرماه‌ 1363 از اين‌ يگان‌ خدمتي‌، عازم‌ جبهه‌ گرديد و پس‌ از رشادت‌ها و دلاوري‌ها و حضوري‌ سبز در ميادين‌ جنگ‌، سرانجام‌ در روز دوشنبه‌ دوازدهم‌ خرداد 1365 كه‌ ‌ مطابق‌ بيست‌ وسوم‌ ماه‌ رمضان‌ و روز قدر نيز بود، در شهرك‌ زبيدات‌ عراق‌، براثر اصابت‌ تركش‌ گلوله‌ توپخانه‌ دشمن‌ به ‌درجه‌ي‌ والاي‌ شهادت‌ دست‌ يافت‌ و از اين‌ طريق‌ به‌ ديدار محبوبش‌ شتافت‌.