شهيد رحمان‌ تيغ‌نورد

سرباز شهيد رحمان‌ تيغ‌نورد سياه‌ پيراني‌ فرزند رضا به‌ سال‌ 1339 در شهر فومن‌ تولد يافت‌. اين‌ شهيد بزرگوار پس‌ از طي‌ دوران‌ كودكي‌ و رفتن‌ به‌ مدرسه‌، تحصيل‌ خود را تا پايه‌ي‌ دوم‌ راهنمايي‌ به ‌پيش‌برد و پس‌ از آن‌ به‌ كار كشاورزي‌ و همچنين‌ كار بنايي‌ پرداخت‌.
بعد از مدتي‌، از طريق‌ ژاندارمري‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ فرستاده‌ شد، تا همانند ديگر هم‌ سن‌ و سالهاي‌ خود به‌ خدمت‌ پرداخته‌ و در اين‌ زمينه‌ حضوري‌ داشته‌ باشد. شهيد تيغ‌نورد پس‌ از دوره‌ آموزشي‌، به‌ تيپ‌ 55 هوابرد ـ آجوداني‌ شيراز پيوست‌ و از اين‌ تيپ‌ بود كه‌ به‌ مناطق‌ عملياتي‌ غرب‌ كشور اعزام ‌شد. او مدتي‌ در منطقه‌ي‌ غرب‌ در جبهه‌ به‌ مبارزه‌ با ارتش‌ عراق‌ پرداخت‌، تا اينكه‌ سرانجام‌ در تاريخ‌ بيست‌ و دوم‌ مهر 1361 در منطقه‌ي‌ سومار در عمليات‌ مسلم‌ بن‌ عقيل‌ به‌ فيض‌ عظيم‌ شهادت‌ كه‌ تنها، «هنر مردان‌ خداست»‌ نايل‌ آمد و در نهايت‌، در گلزار شهداي‌ فومن‌، هم‌آغوش‌ خاك‌ گرديد.
بعد از شهادت‌ اين‌ بزرگوار،‌ به‌ پاس‌ فداكاري‌هايش‌ در ميادين‌ نبرد، دبستان‌ دولتي ‌محمدرضاشاه‌ سابق‌ شهر فومن‌ (تأسيس‌ 1330) به‌ نام‌ وي‌ نام‌ گذاري‌ شد.
 
 ـ اين‌ عمليات‌ در دقايق‌ اوليه‌ بامداد نهم‌ مهر سال‌ 1361 با رمز «يا ابوالفضل‌ العباس‌ (ع‌)» در منطقه‌ عملياتي‌ غرب‌ سومارو ارتفاعات‌ مشرف‌ بر شهر مندلي‌ عراق‌، تحت‌ فرماندهي‌ قرارگاه‌ نجف‌ اشرف‌ آغاز شده‌ بود. در اين‌ عمليات‌، چندين‌ پاسگاه‌ ايراني‌ از لوث‌ وجود بعثيان‌ پاكسازي‌ شد و ضربه‌هاي‌ سختي‌ به‌ آنها وارد آمد.