شهيد علي‌ آراسته‌

شهيد علي‌ آراسته‌ فرزند رمضانعلي‌ به‌ سال‌ 1340 در روستاي‌ ماورديان‌ شهرستان فومن به‌ دنيا آمد. دوران‌ كودكي‌ او با بازي‌هاي‌ كودكانه‌ به‌ همراه‌ تربيت‌ صحيح‌، در كانون‌ خانواده‌ سپري‌ شد. پس‌ از آن‌ به‌ خاطر پاره‌اي ‌از مشكلات‌ زندگي‌، نتوانست‌ همانند هم‌ سن‌ و سالهاي‌ خود، وارد مدرسه‌ گرديده‌ و كسب‌ علم‌ نمايد، از اينرو دوران‌ نوجواني‌ او بدون‌ تحصيل‌، در كنار خانواده‌ همراه‌ با كار سپري‌ گرديد. سپس‌ از طريق‌ ژاندارمري‌ فومن‌، با عضويت‌ ارتش‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌ و بعد از دوره‌ آموزشي‌، از تيپ ‌64 خرم‌آباد لرستان‌ عازم‌ جبهه‌هاي‌ حق‌ عليه‌ باطل‌ شد‌ و در كنار ديگر رزمندگان‌، به‌ دفاع‌ از ايران‌ عزيز پرداخت‌.
اين‌ سرباز فداكار پس‌ از ايثار و از خودگذشتگي‌ها، سرانجام‌ در تاريخ‌ دوم‌ فروردين1361، زماني‌كه‌ فقط‌ 21 سال‌ از عمرش‌ مي‌گذشت‌، در منطقه‌ي‌ دشت‌ عباس‌ به‌ پايگاه‌ بلند و ملكوتي‌ شهادت‌ دست‌ يافت‌ و جزو شهداي‌ مفقود الجسد گرديد.