شهيد بهروز جعفري‌پور

سرباز دوم‌ وظيفه‌ شهيد بهروز جعفري‌پور فرزند حسن‌ به‌ سال‌ 1343 در روستاي‌ باغبانان‌  شهرستان فومن از مادري‌آذري‌ زبان‌ زاده‌ شد.
دوران‌ كودكي‌ را سپري‌ ساخت‌ و پس‌ از طي‌ اين‌ دوره‌، وارد دبستان‌ محل‌ خويش‌ گرديد و تا پايه‌پنجم‌ ابتدايي‌ به ادامه‌ي‌ تحصيل‌ پرداخت‌. بعد از ترك‌ تحصيل‌، جهت‌ رفاه‌ بيشتر خانواده‌ به‌ كار و تلاش‌ روي‌ آورد و مدتي‌ بعنوان‌ كارگر روزمزد به‌ كار پرداخت‌، تا اينكه‌ در سال‌ 1367 به‌ خدمت‌مقدس‌ سربازي‌ فراخوانده‌ شد.
در هيجدهم‌ بهمن‌ ماه‌ اين‌ سال‌ وارد خدمت‌ گرديد و پس‌ از طي‌ مراحل‌ آموزشي‌، در لشكر 30 گرگان‌مستقر شد و بعد هم‌ به‌ منطقه‌ي‌ دشت‌ عباس‌ منتقل‌ گرديد. در آخرين‌ روزهاي‌ بهار سال‌ 1369 كه‌ دراين‌ منطقه‌ بسر مي‌برد، بعلت‌ عارضه‌ي‌ تنفسي‌ كه‌ داشت‌ دچار مشكل‌ گرديد و سرانجام‌ در اول‌خرداد همان سال، براثر گرمازدگي‌ و عوارض‌ ناشي‌ از آن‌ به‌ لقاءالله‌ پيوست‌ و به‌ شهادت‌ رسيد. این شهید تنها فرزند ذکور خانواده بود.