شهيد ايرج‌ جليلي‌
 

سرباز وظيفه‌ شهيد ايرج‌ جليلي‌ آلاله‌ گورابي‌ فرزند احمد به‌ سال‌ 1344 در روستاي‌ آلاله‌گوراب  فومن ‌ديده‌ به‌ جهان‌ گشود. پس‌ از طي‌ دوران‌ خردسالي‌، وارد مدرسه‌ گرديد و تا قبولي‌ اول‌ راهنمايي‌ به‌پيش‌ رفت‌. پس‌ از دوره‌ دانش‌آموزي‌، با والدين‌ خود در امور كشاورزي‌ مساعدت‌ مي‌كرد و در اين‌ زمينه‌ به‌ تلاش‌ مي‌پرداخت‌.
در فروردين‌ ماه‌ 1366 به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌ و پس‌ از گذراندن‌ مراحل‌ آموزشي‌، در لشكر 88زرهي‌ زاهدان‌ مستقر شد. پس‌ از مدتي‌ از اين‌ لشكر به‌ منطقه‌ عملياتي‌ سومار اعزام‌ شد و در اين‌منطقه‌ از مناطق‌ جنگ‌ زده‌ كشور، به‌ مبارزه‌ با متجاوزين‌ عراقي‌ پرداخت‌، تا اينكه‌ در بيست‌ و ششم‌ شهريور 1366 در طي‌ عملياتي‌ به‌ شهادت‌ رسيد.و پیکر وی در منطقه مفقود گردید.