شهيد كريم‌ آراسته‌

سرباز وظيفه‌ شهيد كريم‌ آراسته‌ زيده‌ فرزند محمود به‌ سال‌ 1345 در روستاي‌ خانه‌ وانه‌ شهرستان فومن در خانواده‌اي‌ كشاورز چشم‌ به‌ روشنايي‌ جهان‌ گشود. پس‌ از طي‌ دوران‌ طفوليت‌، بسان‌ ديگر هم‌ سن‌ و سالهاي‌ خود، راهي‌ مدرسه‌ شد و پس‌ از طي‌ مقطع‌ ابتدايي‌، تا قبولي‌ دوم‌ راهنمايي‌ را پشت‌ سرگذاشت‌.
پس‌ از دوره‌ تحصيل‌ به‌ كارهاي‌ آزاد روي‌ آورد و بعنوان‌ كارگر روزمزد به‌ كار و تلاش‌ پرداخت‌. در سن‌ هيجده‌ سالگي‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ فراخوانده‌ شد و سربازي‌ از سربازهاي‌ نيروي‌ زميني‌ ارتش‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ (نزاجا) گرديد.
در هيجدهم‌ اسفندماه‌ 1362 از ركن‌ يك‌ يگان‌ مربوطه‌ به‌ استان‌ خراسان‌ اعزام‌ گرديد و سپس‌ از تيپ‌ دو لشكر هفتاد و هفت‌ خراسان‌ به‌ سوي‌ ميدان‌ شهادت‌ رهسپار شد، تا اينكه‌ سرانجام‌ در بيست‌ و پنجم‌ آذر سال‌ 1364 در منطقه‌ عملياتي‌ چزابه‌ به‌ مقام‌ والاي‌ شهادت‌ دست‌ يافت‌ و به‌ گلگون‌ كفنان‌ تاريخ‌ پيوست‌