شهيد عظيم‌ جوان‌ طلب‌

سرباز يكم‌ شهيد عظيم‌ جوان‌ طلب‌ فرزند رمضان‌ به‌ سال‌ 1345 در روستاي‌ ماكلوان‌ پايين‌ شهرستان فومن به‌ دنيا آمد. دوران‌ خردسالي‌ را پشت‌سر گذاشت‌، تا اينكه‌ وارد دبستان‌ دولتي‌ محل‌ خويش‌ گرديد و پس‌ از آن‌،‌ دوره‌ راهنمايي‌ را پشت سر نهاد و تا أخذ مدرك‌ سيكل‌ به‌ ادامه‌ي‌ تحصيل‌ پرداخت‌.
پس‌ از ترك‌ تحصيل‌، به‌ ياري‌ خانواده‌ كشاورز خود شتافت‌ و مدتي‌ در امور كشاورزي‌ فعاليت‌ نمود تاوقتي‌ كه‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌ و در آنجا‌ به‌ انجام‌ وظيفه‌ پرداخت‌. پس‌ از پايان‌ دوره‌ آموزشي‌، از لشكر 16 زرهي‌ قزوين‌ به‌ منطقه‌ عملياتي‌ ابوغريب‌ اعزام‌ شد .
شهيد جوان‌ طلب‌ مدتي‌ در اين‌ منطقه‌ جنگي‌ بود كه‌ سرانجام‌ در بيست‌ و يكم‌ تير 1367، يعني‌درست‌ شش‌ روز قبل‌ از اعلام‌ پذيرش‌ قطعنامه‌ 598 شوراي‌ امنيت‌ از سوي‌ ايران‌، به‌ هنگام‌ بمباران‌ شيميايي‌ دشمن‌ در اين‌ منطقه‌، به‌ شهادت‌ رسيد و به‌جمع‌ شهداي‌ اسلام‌ پيوست‌.مزار این در بقعه متبرکه روستای کلرم می باشد.