شهيد بهروز جهانباز

شهيد بهروز جهانباز گوشلونداني‌ فرزند علي‌اصغر به‌ سال1340 در روستاي‌ گوشلوندان‌  شهرستان فومن گام‌ به‌گيتي‌ نهاد. در كانون‌ گرم‌ خانواده‌ به‌ رشد و كمال‌ رسيد و بعد از سن‌ هفت‌ سالگي‌، دوران‌ تحصيل‌ خود را در محل‌ سكونت‌ خود، آغاز‌ نمود و با مدرك‌ قبولي‌ ششم‌ ابتدايي‌ قديم‌، از ادامه‌ي‌ تحصيل‌صرف‌ نظر كرد.
پس‌ از تأسيس‌ جهادسازندگي‌، وارد اين‌ نهاد انقلابي‌ گرديد و در آن‌ مشغول‌ به‌ فعاليت‌ گرديد. در مورخه‌ 25/3/67 از ستاد جهادسازندگي‌ استان‌ به‌ جبهه‌ اعزام‌ شد، تا از اين‌ راه‌ به‌ خدمت‌ بپردازد. اين‌ جهادگر مبارز، در همه‌ حال‌ آمادگي‌ و شجاعت‌ خود را نشان‌ داد، اما طولي‌ نكشيد كه‌ در منطقه‌ عملياتي‌ جزيره‌ مجنون‌ بر اثر پاتك‌ دشمن‌ به‌ تاريخ‌ چهارم‌ تير 1367 مفقودالاثر گرديد و به‌ مقام‌ والاي‌ شهادت‌ نايل‌ آمد. پيكربجا مانده وی در منطقه جنگی‌  در فروردين‌ ماه‌ 83 شناسايي‌ گرديد‌ و در بيست‌ و چهارم‌ فروردين‌ همان‌ سال‌، پيكرش‌ در گلزار شهداي‌ گوشلوندان‌ به‌خاك‌ سپرده‌ شد.از این شهید 4 فرزند 3 پسر و یک دختر به یادگار مانده.