شهيد علي‌ آردين‌

شهيد علي‌ آردين‌ فرزند شادروان‌ برار به سال‌ 1338 در روستاي‌ گسكره شهرستان فومن‌ قدم‌ به‌ جهان‌ گذارد. او در دامان‌ پاك‌، مادري‌ متديّن‌ و پدري‌ زحمتكش‌ رشد و نمو نمود و بالنده‌ گرديد. به‌ خاطر پاره‌اي‌ از مشكلات‌، از تحصيل‌ بازماند، از اينرو در دوره‌ نوجواني‌ مشغول‌ به‌ كار گرديد و به‌ اقتصاد خانواده‌كمك‌ نمود.
در سن‌ هيجده‌ سالگي‌ كه‌ مصادف‌ با سالهاي‌ انقلاب‌ بود، به‌ خدمت‌ سربازي‌ اعزام‌ گرديد و پس‌ از طي‌ دوره‌ سربازي‌ بود كه‌ با نهادهاي‌ انقلابي‌ و دستاوردهاي‌ انقلاب‌ آشنايي‌ پيدا نمود. پس‌ از اين ‌به‌ نهاد سپاه‌ پاسداران‌ پيوست‌ و در اين‌ نهاد انقلابي‌ به‌ فعاليت‌ مشغول‌ گرديد. در سال‌ 1374 براي ‌مأموريت‌ مراحل‌ تخريب‌ و انهدام‌ مهمات‌ به‌ منطقه‌ي‌ بوكان‌ اعزام‌ شد و در اين‌ مهم‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌كرد، تا اينكه‌ در دوازدهم‌ مهرماه‌ همان‌ سال‌، در محور بوكان‌ ـ شاهين‌ دژ، به‌ همراه‌ شهيد ايوب‌ ابراهيمي‌، بر اثر انفجار مهمات‌ به‌ شهادت‌ رسيد و از اين‌ طريق‌ به‌ ديدار معبود خويش‌ شتافت‌