شهيد امير حبيب‌ پناه‌

سرباز يكم‌ شهيد امير حبيب‌ پناه‌ شكالگورابي‌ فرزند عباس‌ به‌ سال‌ 1344 در روستاي‌ شكالگوراب‌  شهرستان فومن پايين‌ ديده‌ به‌ جهان‌ گشود.
اين‌ شهيد بزرگوار تا پايه‌ي‌ سوم‌ راهنمايي‌ به‌ تحصيل‌ ادامه‌ داد و پس‌ از آن‌ در امور كشاورزي‌ و همچنين‌ مدتي‌ در كار آزاد بود. در سال‌ 1363 به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌ و خود را به‌ جمع‌ ديگر مشمولان‌ وظيفه‌ آن‌ سال‌ رسانيد. شهيد حبيب‌ پناه‌ پس‌ از پشت‌ سر گذاشتن‌ مراحل‌ آموزشي‌، ازلشكر 21 حمزه‌ لويزان‌ تهران‌ به‌ جبهه‌هاي‌ نور عليه‌ ظلمت‌ اعزام‌ شد و در كنار ديگر رزمندگان‌، دربرابر تجاوزات‌ ارتش‌ عراق‌ ايستادگي‌ نمود. مدت‌ زيادي‌ از حضور سبزش‌ در ميادين‌ نبرد نگذشته ‌بود كه‌ سرانجام در بيست‌ و دوم‌ تير 1363 در منطقه‌ي‌ شرهاني‌ عراق‌، بدست‌ نيروهاي‌ بعثي‌ به‌ شهادت‌ رسيدو بر اثر اصابت‌ تركش‌ دشمن‌، سرخ‌ گون‌ به‌ لقاي‌ الهي‌ شتافت‌. مزار وی در گلزار شهداء فومن می باشد.