شهيد قدير حبيبي‌

شهيد قدير حبيبي‌ گوراب‌ پسي‌ فرزند محمد به‌ سال‌ 1347 در روستاي‌ گوراب‌پس‌ شهرستان فومن متولد شد. دوران‌كودكي‌ را در زادگاهش‌ سپري‌ نمود و پس‌ از آن‌ به‌ مدرسه‌ي‌ محل‌ خود رفت‌ و تا قبولي‌ پايه‌ي‌ چهارم‌ ابتدايي‌ به‌ تحصيل‌ پرداخت‌.
 
پس‌ از اين‌ مدتي‌ براي‌ كمك‌ به‌ خانواده‌، به‌ امور كشاورزي‌ روي‌ آورد، تا اينكه‌ سن‌ خدمتش‌ فرارسيد و خود را براي‌ رفتن‌ به‌ سربازي‌ مهيا ساخت‌. دوره‌ آموزشي‌ را گذراند و بعد از آن‌، از تيپ‌ 40گردان‌ 175 سراب‌، رهسپار مناطق‌ جنگي‌ گرديد و به‌ كمك‌ رزمندگان‌ اسلام‌ شتافت‌. شهيد حبيبي‌ مدتي‌ در سنگرهاي‌ جبهه‌ در مبارزه‌ با متجاوزين‌ عراقي‌ بسر مي‌برد، تا اينكه‌ سرانجام در هيجدهم‌ تير 1367در منطقه‌ي‌ جنگي‌ شرهاني‌ عراق‌، پيكرش‌ مفقود شد.