شهيد حسن‌ حسين‌پور

سرباز وظيفه‌ شهيد حسن‌ حسين‌پور گوراب‌پسي‌ فرزند محمد حسن‌ به‌ سال‌ 1342 در روستاي‌ گوراب‌پس‌ پايين‌  شهرستان فومن به‌ دنيا آمد. پس‌ از اين‌ دوران‌ کودکی، وارد مدرسه‌ گرديد و تا قبولي‌ چهارم‌ ابتدايي‌ به‌ تحصيل‌ مشغول‌ گشت‌.
پس‌ از ترك‌ تحصيل‌، به‌ كار كشاورزي‌ پرداخت‌، دراین دوران بود که اینکه ازدواج نمود و تا اينكه‌ در پاييز سال‌ 1362 به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌و پس‌ از گذراندن‌ دوره‌ آموزشي‌، در لشكر 58 تكاور ذوالفقار مستقر گرديد. در اين‌ هنگام‌ كه‌ بخشي‌ از مناطق‌ كشور به‌ اشغال‌ نيروهاي‌ بعثي‌ درآمده‌ بود، شهيد حسين‌پور از اين‌ لشكر، بسوي‌ جبهه‌هاي‌جنوب‌ شتافت‌ و در اين‌ ناحيه‌ از كشور به‌ مبارزه‌ با متجاوزين‌ تا دندان‌ مسلح‌ پرداخت‌. سرانجام‌ درهفدهم‌ اسفند 1362 در منطقه‌ دهلران‌ از توابع‌ استان‌ ايلام‌، بر اثر اصابت‌ تركش‌ به‌ درجه‌ي‌ والاي‌شهادت‌ دست‌ يافت‌ و به‌ ديدار محبوبش‌ شتافت‌.مزار این شهید در روستای کلفت پایین فومن می باشد.