شهيد رحمت‌ حسين‌زاده‌

سرباز وظيفه‌ شهيد رحمت‌ حسين‌زاده‌ گل‌افزاني‌ به‌ سال‌ 1338 در روستاي‌ گل‌ افزان‌ شهرستان فومن  در يك‌ خانواده ‌زحمتكش‌ پا به‌ عرصه‌ي‌ گيتي‌ نهاد. دوران‌ كودكي‌ او به‌ سرعت‌ گذشت‌ و او بعد از وارد شدن‌ به‌مدرسه‌، تحصيلات‌ خود را تا قبولي‌ پايه‌ي‌ چهارم‌ ابتدايي‌ ادامه‌ داد و پس‌ از آن‌ به‌ كار آزاد پرداخت‌.
در تاريخ‌ 18/10/66 به‌ خدمت‌ مقدس‌ سربازي‌ اعزام‌ شد و بعد از دوره‌ي‌ آموزشي‌، از جمعي‌ لشكر58 تكاور ذوالفقار به‌ مناطق‌ جنگي‌ اعزام‌ گرديد و به‌ مصاف‌ با دشمنان‌ اين‌ مرزوبوم‌ پرداخت‌. درخطوط‌ مقدم‌ جبهه‌، بعنوان‌ «آر پي‌ چي‌ زن‌» خدمت‌ مي‌كرد و به‌ مبارزه‌ با عراقي‌ها مي‌پرداخت‌، تااينكه‌ سرانجام‌ در تاريخ‌ سي‌ويكم‌ تير 1367 در منطقه‌ي‌ شمالي‌ سومارـ نفت‌ شهر، مفقود گرديد  . اين‌ شهيد بزرگوار پس‌ از گذشت‌ 19 سال‌ از جنگ‌ تحميلي‌، همچنان‌ گمنام‌ (مفقود الجسد) بوده‌ و بدين‌ خاطر، مزار يادبودي‌ از براي‌ او در زادگاهش‌ بنا كرده‌اند.