شهيد حسين‌ حيدري‌

سرباز وظيفه‌ شهيد حسين‌ حيدري‌ گل‌افزاني‌ فرزند محمدرضا و منصوره‌ اسلامي‌ گل‌‌افزاني‌ به‌ سال‌1337 در روستاي‌ گل‌ افزان‌  شهرستان فومن قدم‌ به‌ جهان‌ گذارد.
پس‌ از طي‌ دوران‌ كودكي‌ وارد مدرسه‌ گرديد و تا أخذ ديپلم‌ به‌ ادامه‌ي‌ تحصيل‌ پرداخت‌. پس‌ از دوره‌ تحصيل‌، به‌ خدمت‌ مقدس‌ سربازي‌ فراخوانده‌ شد و بعد از طي‌ مراحل‌ آموزشي‌، از لشكر21 حمزه‌ تيپ‌ دو تهران‌ به‌ جبهه‌ اعزام‌ گرديد. اين‌ سرباز اسلام‌، همپاي‌ ديگر رزمندگان‌ سلحشور،مدتي‌ را در جنگ‌ با متجاوزين‌ بعثي‌ به‌ سر برد و در چندين‌ عمليات‌، حضوري‌ گسترده‌ و فعال‌داشت‌، تا اينكه‌ سرانجام‌ در سوم‌ خرداد 1361 در طي‌ يك‌ درگيري‌ با مزدوران‌ بعثي‌ در منطقه ‌شلمچه‌ به‌ شرافتمندانه‌ترين‌ مرگهاكه‌ همان‌ «شهادت‌» است‌، دست‌ يافت‌ و بدين‌ سان‌ جاودانه‌ گرديد.
شهيد حيدري‌ همزمان‌ با فتح‌ خرمشهر، شربت‌ شهادت‌ نوشيد. در اين‌ وقت‌، شلمچه‌ در دست‌ دشمن‌بود و خرمشهر و آبادان‌ همچنان‌ در معرض‌ تهديد قرار داشت‌. همچنين‌ از فكه‌ تا قصر شيرين‌ از ارتفاعات‌ مرزي‌ نيز همچنان‌ در اشغال‌ بود و شهرهاي‌ مرزي‌ يا در اشغال‌ مانده‌ بود و يا زير ديد و تيرارتش‌ عراق‌ قرار داشت‌.  
. در قسمتي‌ ازوصيت‌نامه‌ي‌ اين‌ شهيد عزيز كه‌ در مورخه‌ 21/1/1360 نوشته‌ شده‌، مي‌خوانيم‌: «...بر شما عزيزان‌افتخار است‌ كه‌ چنين‌ فرزنداني‌ را در دامن‌ خود پرورش‌ داده‌ايد. تا نداي‌ هل‌ من‌ ناصراً ينصرني‌ رالبيك‌ گويند... و از شما عزيزان‌ مي‌خواهم‌ كه‌ هيچ‌ گونه‌ ناراحتي‌ به‌ خود راه‌ ندهيد و زماني‌ كه‌ افتخارشهادت‌، سعادت‌ من‌ شد، شما درآن‌ روز، حجله‌ دامادي‌ مرا رونق‌ فراوان‌ ببخشيد...».