شهيد مجيد آزاد خمامي‌

دانش‌آموز بسيجي شهيد مجيد آزاد خمامي‌ فرزند حبيب‌ به‌ سال‌ 1351 در روستاي‌ كلرم‌  شهرستان فومن در خانواده‌اي ‌كشاورز زاده‌ شد.
پس‌ از طي‌ دوران‌ خردسالي‌، وارد مدرسه‌ شد و تا پايه‌ي‌ اول‌ راهنمايي‌ به‌ پيش‌ رفت‌. شهيد آزاد خمامي،‌ دانش‌آموز مدرسه‌ ماكلوان‌ بود كه‌ آنرا نيمه‌ تمام‌ رها نمود و بعد هم‌ در بسيج‌ محل‌ به‌ فعاليت ‌پرداخت‌. سيزده‌ ساله‌ بود كه‌ داوطلبانه‌ از واحد بسيج‌، خود را براي‌ خدمت‌ آماده‌ نمود. دوره‌ 45 روزه‌ آموزش‌ خود را در منجيل‌ گذراند و‌ بعد از آن‌، عازم‌ مريوان‌ كردستان‌ گرديد، تا بسان‌ ديگر رزمندگان‌، به‌ دفاع‌ از ايران‌ اسلامي‌ بپردازد و با وجود هر چند سن‌ كم‌، در جبهه‌هاي‌ حق‌ عليه‌ باطل‌، حضوري‌ سبز داشته‌ باشد.
سرانجام‌ پس‌ از گذشت‌ سه‌ ماه‌ از حضورش‌ در مناطق‌ عملياتي‌، در پانزدهم‌ خرداد 1363 در روستاي‌ انجيران‌ مريوان،‌ بدست‌ اشرار مسلح‌ غيرقانوني‌ حزب‌ كومله‌ كردستان‌، شربت‌ شهادت‌ نوشيد و جاودانه‌ گرديد.
در نامه‌هاي‌ اين‌ شهيد، هميشه‌ اين‌ جمله‌ زيبا به‌ چشم‌ مي‌خورد: «مادر جان‌، تو بوستان‌ سرسبز ماهستي‌ و من‌ آن‌ غنچه‌ توام‌ كه‌ تو پرورش‌ دادي‌».