شهيد فردوس‌ حيدري‌

بسيجي‌ شهيد فردوس‌ حيدري‌ كلدهي‌ فرزند رجبعلي‌ به‌ سال‌ 1331 در روستاي‌ كلده‌ شهرستان فومن به‌ دنيا آمد. دوره‌ كودكي‌ خود را با مشكلات‌ و سختي‌هاي‌ دوران‌ خود، سپري‌ نمود. تا اينكه‌ روانه‌ي‌ مدرسه‌شد و تا سال‌ پنجم‌ ابتدايي‌ به‌ تحصيل‌ پرداخت‌ و پس‌ از آن‌، در كنار خانواده‌ ماند تا در امور زندگي‌ياور ايشان‌ باشد. مدتي‌ هم‌ در سينما و همچنين‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ و يكي‌ از بيمارستان‌هاي‌ ارتش‌مشغول‌ به‌ كار گرديد.
پس‌ از كار، عضو بسيج‌ شهر هشتپر گرديد و بعد هم‌ از سوي‌ واحد بسيج‌ سپاه‌ پاسداران‌ هشتپر به‌سوي‌ جبهه‌ اعزام‌ شد و مدتي‌ در جبهه،‌ بعنوان‌ راننده‌ آمبولانس‌ به‌ خدمت‌ پرداخت‌ و انتقال‌ مجروحين‌ به‌ پشت‌ جبهه‌ها را برعهده‌ داشت‌، تا اينكه‌ سرانجام‌ در تاريخ‌ سي‌ام‌ خرداد 1361 در خرمشهر مورد اصابت‌ تركش‌ دشمن‌ از ناحيه‌ پهلو چپ‌ و پا قرار گرفت‌ و به‌ شهادت‌ رسيد. پيكرش‌ بعد از شهادت‌ به‌ فومن‌ انتقال‌ و بعد از تشييع‌ به‌ زادگاهش‌ منتقل‌ و در همانجا به‌ خاك‌ سپرده‌ شد.