شهيد ناصر حيدري‌

شهيد ناصر حيدري‌ فرزند كريم‌ به‌ سال‌ 1340 در روستاي‌ كلاشم‌ پايين‌ شهرستان فومن تولد يافت‌. تا پنجم‌ ابتدايي‌ به‌ ادامه‌ي‌ تحصيل‌ پرداخت‌ و پس‌ از آن‌ وارد كار و تلاش‌ گرديد و مدتي‌ بعنوان‌ كارگر روزمزد و مدتي‌ هم‌ بعنوان‌ شاگرد شيرواني‌ كوبي‌ به‌ كار مشغول‌ شد.
در ماههاي‌ آغازين‌ جنگ‌ كه‌ عراق‌ بخشي‌ از كشور،  ، وی به خدمت سربازی فرا خوانده شد بعداز دوره آموزش شهيد حيدري‌ از طريق‌ ارتش‌ نيروي‌ زميني‌ به‌ لشكر 92زرهي‌ اهواز به مناطق جنگی حضور پیدا نمود و به همراه‌ تيپ‌ دو دزفول‌، شجاعانه‌ جنگيد‌،  . او به‌ همراه‌ ديگر برادران‌ رزمنده‌ ارتشي،‌ دليرانه‌ در برابر تجاوزات‌ ارتش‌ عراق‌ ايستادگي‌ نمود، تا اينكه‌ سرانجام‌ در دوم ‌فروردين‌ 1361 در طي‌ نبردي‌ سنگين‌ در منطقه‌ي‌ عملياتي‌ دشت‌ عباس‌، در حمله‌ فتح‌المبين‌ به ‌درجه‌ والاي‌ شهادت‌ دست‌ يافت‌ و گلگون‌ كفن‌ به‌ ديدار حق‌ شتافت‌. پيكرش‌ پس‌ از هفت‌ ماه‌ و هفت‌روز، در نهم‌ آبان‌ 1361 تحويل‌ خانواده‌اش‌ گرديد و در گلزار شهداي‌ كلاشم‌ به‌ خاك‌ سپرده‌ شد.