شهيد ابراهيم‌ خداداد

 
شهيد ابراهيم‌ خداداد دارباغي‌ فرزند مهدي‌ به‌ سال‌ 1353 در روستاي‌ سيدسرا شهرستان فومن چشم‌ حق‌بين‌ به‌حقايق‌ جهان‌ گشود.
دوره‌ خردسالي‌ را در كانون‌ گرم‌ خانواده‌ سپري‌ نمود، تا اينكه‌ وارد مدرسه‌ گرديد و تا پايه‌ي‌ پنجم ‌ابتدايي‌ به‌ درس‌ و تحصيل‌ مشغول‌ شد. زمان‌ سپري‌ شد، تا اينكه‌ بعنوان‌ مشمول‌ سپاه‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌. دوره‌ آموزشي‌ را به‌ پايان‌ برد و پس‌ از آن‌ به‌ عنوان‌ جمعي‌ لشكر 41 ثارالله‌ در كرمان‌ به‌خدمت‌ پرداخت‌. مدتي‌ از خدمتش‌ سپري‌ شد، تا اينكه‌ در سوم‌ مهر 1373 در حين‌ اجراي‌ مانور درهفته‌ دفاع‌ مقدس‌، بر اثر انفجار ادوات‌ و در واقع‌ انفجار قبضه‌ كاتيوشا، به‌ سختي‌ مجروح‌ گرديد وبعد هم‌ از شدت‌ جراحات‌ وارده‌ به‌ بدن‌، به‌ فيض‌ شهادت‌ نايل‌ آمد.