شهيد هلاكو آژير

پاسدار وظيفه‌ شهيد هلاكو آژير فرزند سياه‌ كوله‌ به‌ سال‌ 1347 در روستاي‌ اتورسرا شهرستان فومن در يك‌ خانواده‌ كشاورز به‌ دنيا آمد. دوران‌ خردسالي‌ را با شور و شوق‌ و بازي‌هاي‌ كودكانه‌ سپري‌ نمود و بعد از رسيدن‌ به ‌سن‌ هفت‌ سالگي،‌ وارد مدرسه‌ شد و تحصيلات‌ خود را تا پايه‌ي‌ دوم‌ راهنماي‌ ادامه‌ داد.
بعد از انصراف‌ از تحصيل‌ كه‌ با دلايلي‌ همراه‌ بود، به‌ كار آزاد پرداخت‌ تا به‌ نوعي‌ از رنج‌ و مشقت‌ خانواده‌ بكاهد و در امور زندگي‌، به‌ آنان‌ ياري‌ رساند. پس‌ از اين‌ به‌ خدمت ‌سربازي‌ اعزام و بعنوان‌ سرباز سپاه‌ به‌ خدمت‌ رفت‌ و بعد از دوره آموزش‌ نظامي‌ و عقيدتي‌، به ‌خطوط‌ مقدم‌ جبهه‌ رهسپار گرديد و با برادران‌ رزمنده‌ سپاهي‌، ارتشي‌ و بسيجي،‌ دليرانه‌ با نيروهاي‌ عراقي‌ به‌ مبارزه‌ پرداخت‌، تا اينكه‌ سرانجام‌ در تاريخ‌ هشتم‌ فروردين‌ 1367 در منطقه‌ي‌ فاو بر اثراصابت‌ تركش‌ به‌ ناحيه‌ي‌ گردن‌، جان‌ به‌ جان‌آفرين‌ تسليم‌ نمود و به‌ مقام‌ والاي‌ شهادت‌ دست ‌يافت‌. اين‌ شهيد بزرگوار، جزو شهداي‌ مفقودين‌ بوده‌ و بعنوان‌ مفقودالجسد، مزار يادبودي‌ از براي ‌او در گلزار شهداي‌ اشكلن‌ بالا بنا نموده‌اند. يادش‌ گرامي‌ باد.