شهيد محمود خدادوست‌

 
سرباز وظيفه‌ شهيد محمود خدادوست‌ نفوتي‌ فرزند حسن‌ به‌ سال‌ 1341 در يك‌ خانواده‌ متوسط‌ ودر حين‌ حال‌ متدين‌ پا بر عرصه‌ وجود گذاشت‌. در سن‌ هشت‌ سالگي‌ بود كه‌ وجود نازنين‌ مادر را از دست‌ داد وبا اين‌ شرايط‌ به‌ رشد و نمو پرداخت‌.
دوره‌ ابتدايي‌ را در روستاي‌ شنبه‌ بازار شهرستان فومن و دوره‌ي‌ راهنمايي‌ را در روستاي‌ نفوت‌ به‌ خوبي‌ گذراند، تااينكه‌ موفق‌ به‌ أخذ مدرك‌ سيكل‌ گرديد. علي‌رغم‌ استعداد خوبي‌ كه‌ داشت‌، به‌ خاطر مشكلات‌موجود، به‌ تحصيل‌ ادامه‌ نداد و به‌ كار كشاورزي‌ پرداخت‌. بيست ساله بود كه‌ پدرش‌ با زندگي‌مادي‌ وداع‌ نمود و اين‌ شهيد با نبود پدر و مادر، همچنان‌ به‌ كار پرداخت‌ و با توكل‌ به‌ خداوند و خلوصي‌ كه‌ حاكي‌ از وجود ايمان‌ محكمش‌ بود، به‌ مبارزه‌ با مشكلات‌ زندگي‌ ادامه‌ داد.
در اواخر سال‌ 1364 عزم‌ خود را جزم‌ كرد و با پيوستن‌ به‌ سربازان‌ اسلام‌، به‌ خدمت‌ سربازي‌ شتافت‌. پس‌ از طي‌ دوره‌ آموزشي‌، از جمعي‌ گردان‌ 199 تيپ‌ 40 سراب‌ از نيروي‌ زميني‌ ارتش‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، عازم‌ مناطق‌ عملياتي‌ كشور شد و پس‌ از مدتي‌، سخت‌ مجروح‌ شد و ازناحيه‌ دست‌ و پا به‌ شدت‌ آسيب‌ ديد. سرانجام‌ درنهم‌ مرداد 1366 در منطقه‌ي‌ ميمك‌ بر اثر تركش‌خمپاره‌، به‌ خيل‌ كاروان‌ شهيدان‌ پيوست‌ و جاودانه‌ گرديد.
شهيد خدادوست‌، لحظاتي‌ قبل‌ از شهادت‌، مقاديري‌ از مهمات‌ دشمن‌ را منفجر و تعدادي‌ ازعراقي‌ها را به‌ اسارت‌ گرفته‌ و به‌ پشت‌ جبهه‌ منتقل‌ كرده‌ بود. دو روز بعد از شهادت‌، پیکرش به‌ زادگاهش‌منتقل‌ و در طي‌ مراسم‌ باشكوهي‌، بر دوش‌ عزاداران‌ تشييع‌، و در كنار ديگر شهداي‌ عاليقدرشنبه‌بازار شهرستان فومن (سبزقبا)، بدون‌ غسل‌ به‌ خاك‌ سپرده‌ شد.
شهيد خدادوست‌ در دوستي‌هايش‌ يكرنگ‌ و در زندگي‌ خانوادگي‌ و اجتماعي‌ نمونه‌ بود. توكل‌ وخلوص‌ او، حاكي‌ از ايمان‌ محكمي‌ بود كه‌ در سينه‌ داشت‌. زندگي‌ ساده‌ را ترجيح‌ مي‌داد و بي‌پيرايه ‌و آلايش‌ بود. شهادت‌ او براي‌ اهل‌ محل‌ و دوستانش‌ دردناك‌ بود و بسياري‌ در شهادتش‌، متأثرانه گريستند.