شهيد صفرعلي‌ خمامي‌

 
 
سرباز يكم‌ وظيفه‌ شهيد صفرعلي‌ خمامي‌ پامساري‌ فرزند گداعلي‌ به‌ سال‌ 1340 در روستاي‌ پامسار شهرستان فومن ديده‌ به‌ جهان‌ گشود.
دوران‌ كودكي‌ را سپري‌ نمود و پس‌ از آن‌ در حد خواندن‌ و نوشتن‌ به‌ فراگيري‌ دانش‌ پرداخت‌ و به‌همين‌ مقدار به‌ خاطر پاره‌اي‌ از مشكلات‌، اكتفا نمود. در دوره‌ نوجواني‌ به‌ كار كشاورزي‌ پرداخت‌ وچندسالي‌ در اين‌ مهم‌ مشغول‌ بود، تا اينكه‌ به‌ خدمت‌ مقدس‌ سربازي‌ اعزام‌ شد. دوره‌ آموزش‌ راگذراند و بعنوان‌ سربازي‌ از ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌، به‌ لشكر 77 پيروز خراسان‌ پيوست‌ و مدتي‌ رادر اين‌ لشكر گذراند.
ديري‌ نگذشت‌ كه‌ در ماههاي‌ آغازين‌ جنگ‌ تحميلي‌ به‌ سوي‌ جبهه‌هاي‌ جنوب‌ اعزام‌ شد و در جبهه ‌حضوري سبز يافت‌. او همزمان‌ با ديگر رزمندگان‌ كه‌ ابتدا متشكل‌ بودند از نيروهاي‌ مسلح‌ ارتش‌ وتعداد معدودي‌ هم‌ نيروهاي‌ بومي‌، در اولين‌ عمليات‌ بزرگ‌ جنگ‌ تحميلي‌ موسوم‌ به‌ عمليات‌ «ثامن‌الائمه‌»كه‌ در پنجم‌ مهر 1360 به‌ وقوع‌ پيوست‌ شركت‌ جست‌ و در اين‌ عمليات‌ بر اثر شدت‌ جراحات‌سوختگي‌، با يك‌ فروند هواپيما عازم‌ تهران‌ شد كه‌ در محدوده‌ي‌ كهريزك‌ تهران،‌ هواپيماي‌ حامل‌ وي‌و چند سرباز ديگر، متأسفانه‌ سقوط‌ كرده‌ و اين‌ سرباز اسلام‌، بلافاصله‌ به‌ شهادت ‌مي‌رسد.