شهید علی خوش پسند
شهيد علي‌ خوش‌پسند گيگاسري‌ فرزند ابوالقاسم‌ به‌ سال‌ 1347 در روستاي‌ گيگاسر شهرستان فومن تولد يافت‌. پس‌ از رشد و نمو، وارد مدرسه‌ گرديد و تا قبولي‌ پايه‌ي‌ اول‌ راهنمايي‌ به‌ پيش‌ رفت‌.
پس‌ از آن‌ به‌ خاطر پاره‌اي‌ از مسائل‌ و مشكلات‌، از درس‌ كناره‌ گرفت‌ و به‌ صورت‌ روزمزد به‌ كار وتلاش‌ اشتغال‌ ورزيد. بعد از مدتي‌ كار و زحمت‌، بعنوان‌ مشمول‌ سپاه‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌ و به‌انجام‌ وظيفه‌ در اين‌ امر مهم‌ پرداخت‌. شهيد خوش‌ پسند پس‌ از گذراندن‌ دوره‌ آموزشي‌، به‌ منطقه‌ي ‌مريوان‌ اعزام‌ شد و پس‌ از مدتي‌، در دوازدهم‌ مهر 1367 در يكي‌ از روستاهاي‌ مريوان‌، توسط‌ گلوله‌هاي ‌ضدانقلابيون‌ حزب‌ كومله‌ كردستان‌ به‌ شهادت‌ رسيد و جان‌ نازنين‌ خود را در راه‌ خدمت‌ به‌ ميهن‌ از دست‌ داد. روحش‌ شاد و يادش‌ گرامي‌ باد.مزار این شهید در زادگاهش قرار دارد.