شهيد رضا خوش‌ روش‌

 
شهيد رضا خوش‌روش‌ گشتي‌ فرزند فيض اله‌ به‌ سال‌ 1344 در روستاي‌ كردمحله‌ شهرستان فومن چشم‌ به‌ جهان‌گشود. پس‌ از اينكه‌ دوران‌ كودكيش‌ راطي‌ نمود، وارد مدرسه‌ گرديد و توانست‌ تا قبولي‌ پايه‌ي‌ اول‌راهنمايي‌ به‌ تحصيل‌ بپردازد. بعد از دوره‌ تحصيل‌، مدتي‌ در مغازه‌ پدر به‌ كار وتلاش‌ پرداخت‌، تا اينكه‌ داوطلبانه‌ و آگاهانه‌، در دهم‌ بهمن‌ ماه‌ 1362 از واحد بسيج‌ سپاه‌ فومن‌ به‌جبهه‌ اعزام‌ شد و در ميادين‌ نبرد، حضور يافت‌.
مدت‌ زيادي‌ از حضورش‌ در جبهه‌ نگذشته‌ بود كه‌ در بيست‌ و هفتم‌ بهمن‌ ماه‌ 1362 در همان منطقه‌اي‌ كه‌ در آن‌ مستقر بود، به‌ فيض‌ شهادت‌ نايل‌ آمد و به‌ جمع‌ شهداي‌ اسلام‌ پيوست‌.
  در فرازي‌ ازوصيت‌نامه‌ي‌ اين‌ شهيد مي‌خوانيم‌: «بارالها به‌ ما مردني‌ عطا كن‌ كه‌ در آن‌ خواري‌ و ذلت‌ نباشد.بارالها ما را از زندگي‌ علي‌وار و از مردني‌ علي‌ گونه‌ وار، برخاستني‌ علي‌ مانند عنايت‌ فرما. مرگ‌ در راه‌ اسلام‌ برايم‌ افتخار است‌. برادران‌ و خواهران‌ مسلمان‌، پيام‌ من‌ به‌ شما اين‌ است‌ كه‌ بعد ازمرگ‌ من‌، سنگرهاي‌ مبارزه‌ را خالي‌ نگذاريد...».