شهيد علي‌ دوست‌ عليپور

 
سرباز وظيفه‌ يكم‌ شهيد علي‌ دوستعلي‌پور سيدآبادي‌ فرزند هيبت‌ الله‌ به‌ سال‌ 1347 در روستاي ‌سيدآباد شهرستان فومن تولد يافت‌. خانواده‌اي‌ كه‌ اين‌ شهيد در آن‌ چشم‌ باز نمود، خانواده‌اي‌ مذهبي‌ و كشاورز بودند و شهيد دوستعلي‌پور در چنين‌ خانواده‌اي‌ رشد و نمو يافت‌.
پس‌ از دوران‌ كودكي‌ و پايان‌ دوره‌ راهنمايي‌، براي‌ كمك‌ به خانواده،‌ به‌ امر كشاورزي‌ روي آورد‌ و مدتي‌ نيز در پايگاه‌ مقاومت‌ بسيج‌ محل‌ به‌ فعاليت‌ مي‌پرداخت‌. با شروع‌ دوران‌ خدمت‌، به‌ خدمت‌ سربازي ‌فراخوانده‌ شد و پس‌ از طي‌ دوران‌، آموزشي‌، وارد تيپ‌ 40 سراب‌ گرديد. مدتي‌ در اين‌ تيپ‌ بسربرد، تا اينكه‌ به‌ منطقه‌ عملياتي‌ ميمك‌ اعزام‌ شد و سرانجام‌ در سي‌ويكم‌ تير 1367، بعلت‌ اصابت ‌تركش‌ گلوله‌ سلاح‌ سنگين‌ دشمن‌، در دشت‌ حلاله‌، به‌ درجه‌ي‌ شهادت‌ نايل‌ گشت‌.مزار این شهید درگلزار شهداء سیدآباد می باشد.