شهيد عظيم‌ آگور

سرباز وظيفه‌ شهيد عظيم‌ آگور فرزند سلطان‌ به‌ سال‌ 1343 در روستاي‌ كاسي‌سرا شهرستان فومن  ‌گشود. پس‌ از طي‌ دوران‌ خردسالي‌، جهت‌ كسب‌ علم‌ وارد مدرسه‌ شد و تا سال‌ اول‌ نظري‌ به‌ ادامه‌ي ‌تحصيل‌ پرداخت‌. سال‌ اول‌ دبيرستان‌ بود كه‌ پدرش‌ را از دست‌ داد و به‌ دلايلي‌ ترك‌ تحصيل‌ نمود و از آن‌ پس‌ با مادرش‌ به كار كشاورزي‌ مشغول‌ شد.
در ارديبهشت‌ ماه‌ 1362 به‌ خدمت‌ سربازي‌ اعزام‌ گرديد و از يگان‌ لشكر88 زرهي‌ زاهدان‌ در مناطق‌ جنگي‌ مستقر شد. مدتي‌ دليرانه‌ جنگيد، تا اينكه‌ سرانجام‌ در بيست‌ و دوم‌ ديماه‌ 1365 در منطقه‌ عملياتي‌ سومار بر اثر اصابت‌ تركش‌ خمپاره‌ به‌ ناحيه‌ي‌ سر، مجروح‌ و از آن‌ پس‌، اطلاعي‌ از وي‌ بدست‌ نيامد. ابتدا تصور مي‌شد كه‌ مفقودالاثر گرديده‌، ولي‌ بعدها مشخص‌ گرديد كه‌ در همان ‌تاريخ‌ به‌ شهادت‌ رسيده‌ و به‌ جمع‌ شهداي‌ اسلام‌ پيوسته‌ است‌.