شهيد گداعلي‌ رضاپور ثاني‌

سرباز وظيفه‌ شهيد گداعلي‌ رضاپورثاني‌ فرزند حسين‌ به‌ سال‌ 1339 در روستاي‌ مالوان‌‌ شهرستان فومن زاده‌ شد. دوران‌ طفوليت‌ خود را در دامن‌ پرمهر مادر و پدر سپري‌ نمود، تا اينكه‌ وارد مدرسه‌ گرديد و تا أخذمدرك‌ سيكل‌ به‌ پيش‌ رفت‌.
پس‌ از آن‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ فراخوانده‌ شد و در نيروي‌ دريايي‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ به‌ خدمت‌ پرداخت‌. پس‌ از طي‌ مراحل‌ آموزشي‌ و پشت‌ سر نهادن‌ آموزشهاي‌ لازم‌ در اين‌ زمينه‌، به‌ جبهه‌ي‌ جنوب‌ اعزام‌ گرديد و در ميادين‌ نبرد حضور يافت‌. هنگامي‌ كه‌ اين‌ شهيد بزرگوار وارد خدمت‌گرديد، حدود سه‌ ماه‌ از شروع‌ جنگ‌ تحميلي‌ و تجاوز وحشيانه‌ ارتش‌ عراق‌ به‌ كشورمان‌ گذشته‌ بود.
در آن‌ ايام‌ تشنج‌ در مرز ايران‌ و عراق‌ به‌ طور چشمگيري‌ تشديد شده‌ بود و عراق‌ علاوه‌ بر ادامه‌ و تشديد درگيري‌ مرزي‌، توسط‌ عوامل‌ خود، مبادرت‌ به‌ خرابكاري‌ كرده‌ بود. همچنين‌ آمريكا پس‌ از شكست‌ عمليات‌ طبس، كودتاي‌ نوژه‌ را كه‌ از مدت‌ها قبل‌ طرح‌ريزي‌ شده ‌بود .
در چنين‌ اوضاع‌ و شرايطي‌، شهيد رضاپورثاني‌ همگام‌ با ديگر رزمندگان‌، در منطقه‌ي‌ اشغال‌ شده‌ي‌    خرمشهرمي‌جنگيد و در جبهه‌ي‌ الله‌اكبر خرمشهر در برابر متجاوزين‌ بعثي‌ ايستادگي‌ نمود، تا اينكه‌ در هيجدهم‌ آبان‌ 1359 براثر اصابت‌ تركش‌ خمپاره‌ بعثيون‌ شربت ‌شهادت‌ نوشيد و سرخ‌ گون‌ به‌ لقاي‌ الهي‌ شتافت‌. شهيد رضاپور ثاني‌ جزو شهدا و حماسه‌سازان‌ اوليه‌ي‌ شهرستان فومن‌ است‌ كه‌ پس‌ از نثار خونش‌ در ميدان‌ شهادت‌، به‌ زادگاهش‌ روستای مالوان منتقل‌ و در آن‌ به‌خاك‌ سپرده‌ شده‌ است‌. روحش‌ شاد و يادش‌ همواره‌ گرامي‌ باد.