شهيد اكبر روحي‌

شهيد اكبر روحي‌ ماسوله‌ فرزند جواد به‌ سال‌ 1345 درشهر تاريخي‌ ماسوله‌ ديده‌ به‌ هستي‌ گشود. پس‌ از طي‌ دوران‌ كودكي‌، وارد مدرسه‌ گرديد و با تلاش‌ و پشت‌ كار، تا پايه‌ي‌سوم‌ نظري‌ در رشته‌ي‌ اقتصاد به‌ ادامه‌ي‌ تحصيل‌ پرداخت‌.
شهيد روحي‌ دانش‌آموز سال‌ سوم‌ دبيرستان‌ بود كه‌ به‌ عضويت‌ نهاد بسيج‌ درآمد و از روي‌ عشق‌ وعلاقه‌ و همچنين‌ احساس‌ مسئوليت‌ سنگين‌، به‌ سوي‌ جبهه‌هاي‌ حق‌ عليه‌ باطل‌ رهسپار گرديد تا ازاين‌ راه‌ بتواند، خدمتي‌ نموده‌ و دين‌ خود را ادا نمايد. اين‌ شهيد بزرگوار براي‌ حراست‌ و پاسداري‌ ازاين‌ مرزوبوم‌، جان‌ خويش‌ را در كف‌ اخلاص‌ نهاد و شجاعانه‌ به‌ مبارزه‌ با متجاوزين‌ پرداخت‌، تااينكه‌ سرانجام‌ در يازدهم‌ شهريور براثر اصابت‌ تركش‌ خمپاره‌ دشمن‌ در سليمانيه‌ عراق‌ شهيد شد وبا نثار خون‌ خود، نهال‌ اسلام‌ را آبياري‌ نمود. راهش‌ همواره‌ مستدام‌ باد.
در قسمتي‌ از وصيت‌ نامه‌اش‌ نوشته‌ است‌: «مرگ‌ از ديدگاه‌ اسلام‌، نابودي‌ نيست‌، بلكه‌ دريچه‌اي ‌است‌ به‌ عالم‌ بقاء و اين‌ بقاء و حيات‌ جاويد در مورد شهيد، بيشتر مورد تأييد قرار دارد...».