شهيد انوش‌ سليمان‌زاده‌

سرباز وظيفه‌ شهيد انوش‌ سليمان‌زاده‌ سياه‌ پيراني‌ فرزند رجب‌ به‌ سال‌ 1352 در روستاي‌ سياه‌ پيران ‌بالا (كاشاني‌) از توابع‌   شهرستان‌ فومن‌ متولد شد. تحصيلات‌ خود را تا پايه‌ي‌ چهارم ‌ابتدايي‌ در زادگاهش‌ به‌ پايان‌ برد و پس‌ از آن‌، دست‌ از تحصيل‌ كشيد و در كنار خانواده‌ به‌ كار كشاورزي‌ پرداخت‌ و از اين‌ طريق‌ توانست‌ در امر معيشت‌ خانواده‌اش‌ موثر باشد.
پس‌ از مدتي‌ به‌ خدمت‌ فراخوانده‌ شد و بعد از دوره‌ آموزشي‌، به‌ گردان‌ 740 تكاور تيپ‌ يكم‌ لشكر84 پياده‌ خرم‌آباد پيوست‌ و به‌ خدمت‌ پرداخت‌ كه‌ در حين‌ خدمت‌، در طي‌ ماموريتي‌ جهت‌ گشت‌ وكمين‌ به‌ نقاط‌ صفرمرزي‌ روانه‌ گرديد كه‌ سرانجام در ساعت‌ 30/11 دقيقه‌ دوم‌ اسفند 1372 به‌ همراه‌ یک سرباز دیگر براثر انفجار نارنجك‌ به‌ فيض‌ شهادت‌ نايل‌ آمد و آسماني‌ گرديد. مزار اين‌ شهيد، در زادگاهش‌، در جوار ديگر شهداي‌ محل‌ قرار دارد.