شهيد عليرضا آهنين‌ جان‌

 
پاسدار وظيفه‌ شهيد عليرضا آهنين‌ جان‌ فرزند قدرت‌ به‌ سال‌ 1343 در روستاي‌ باغبانان شهرستان فومن پا به‌ جهان ‌هستي‌ گذارد. دوران‌ خردسالي‌ را در كنار خانواده‌ سپري‌ نمود، تا اينكه‌ وارد مدرسه‌ گرديد و تا قبولي ‌سوم‌ راهنمايي‌ و أخذ مدرك‌ سيكل‌ به‌ پيش‌ رفت‌.
پس‌ از دوره‌ تحصيل‌، كمك‌ حال‌ خانواده‌اش‌ گرديد و در امور كشاورزي‌ به‌ پدر ياري‌ رساند، تا اينكه‌ از طريق‌ سپاه‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌ و از آنجايي‌ كه‌ دوره‌ خدمتش‌ مصادف‌ با سالهاي‌ دفاع‌مقدس‌ بود، به‌ مناطق‌ جنگي‌ اعزام‌ گرديد و در جبهه‌، هم‌ پاي‌ ديگر رزمندگان‌ به‌ مبارزه‌ با مزدوران‌ عراقي‌ پرداخت‌. اين‌ شهيد گرانقدر در جبهه‌ حضوري‌ سبز و فعال‌ داشت‌ و سرانجام‌ پس‌ از رشادتها و فداكارهاي‌ بسيار در راه‌ دفاع‌ از اسلام‌ و ايران‌ عزيز، در بيست‌ و ششم‌ بهمن‌ 1366 در منطقه‌ عملياتي‌ ماووت‌، براثر اصابت‌ تركش‌ به‌ سرو پشت‌، به‌ فيض‌ شهادت‌ رسيد و آسماني‌ شد.