شهید جعفر شمسي‌ پور

شهید جعفر شمسي‌‌ پور هنده‌ خاله‌ فرزند ابولشهدا شادروان‌ حسن‌ به‌ سال‌ 1347 در روستاي‌ گيگاسر شهرستان فومن ديده‌به‌ جهان‌ گشود. دوره‌ كودكي‌ را كه‌ پشت‌ سر گذاشت‌ وارد مدرسه‌ گرديد و تا پايه‌ي‌ دوم‌ راهنمايي‌ به ‌ادامه‌ي‌ تحصيل‌ پرداخت‌. پس‌ از ترك‌ تحصيل‌، با خانواده‌اش‌ در كارهاي‌ كشاورزي‌ همكاري‌ مي‌كرد، تا اينكه‌ به‌ خدمت‌ فرا خوانده‌ شد‌ و از واحد بسيج‌ سپاه‌ صومعه‌سرا به‌ جبهه‌هاي‌ غرب‌ اعزام‌ گرديد.
در غرب‌ كشور، در مريوان‌ مستقر بود و در اين‌ منطقه‌ از كشور همانند برادر شهيدش‌ به مبارزه‌ برخاسته ‌بود، تا اينكه‌ سرانجام‌ در سوم‌ آبان‌ 1363 به‌ هنگام‌ تعويض‌ پست‌ نگهباني‌ و تحويل‌ پست‌، براثر ‌اصابت‌ تير مستقيم‌ مزدوران‌ داخلي‌ حزب‌ كومله‌ به‌ شهادت‌ رسيد و به‌ گلگون‌ كفنان‌ تاريخ‌ پيوست‌.مزار این شهید در روستای خرم بیشه فومن در کنار دو برار دیگر شهیدش قراردارد.
در بخشي‌ از وصيت‌ نامه‌اش‌ مي‌خوانيم‌: «وصيت‌ من‌ حقير و گناهكار اين‌ است‌ كه‌ در همه‌ حال‌شكرگزار باشيد و مواظب‌ آزمايشات‌ الهي‌ باشيد و همچنين‌ در مقابل‌ مشكلات‌ توكل‌ به‌ الله‌ كنيد و صابر باشيد و با نيروي‌ ايمان‌ استقامت‌ كنيد...»