شهيد اسماعيل‌ صدقي‌

سرباز وظيفه‌ شهيد اسماعيل‌ صدقي‌ شنبه‌بازاري فرزند یوسف‌ به‌ سال‌ 1356 متولد شد. دوران‌ طفوليت‌ او دردامان‌ مادري‌ دلسوز و پدري‌ مهربان‌ سپري‌ گرديد، تا اينكه‌ به سن‌ هفت‌ سالگي‌ رسيد و روانه‌ي‌مدرسه‌ شد.
دوران‌ ابتدايي‌ را تا كلاس‌ پنجم‌ در زادگاهش‌ به‌ پايان‌ برد و بعد از آن،‌ از ادامه‌ي‌ تحصيل‌ منصرف‌ شدو به‌ همراه‌ پدر به‌ كار پرداخت‌. در سن‌ هيجده‌ سالگي‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ احضار شد و بعد از دوره ‌آموزشي‌، به‌ عنوان‌ سرباز نيروي‌ انتظامي‌ به‌ سيستان‌ و بلوچستان‌ اعزام‌ گرديد و در آن‌ مرزوبوم‌ به‌خدمت‌ پرداخت‌.
اسماعيل‌ صدقي‌ مدتي‌ در اين‌ منطقه‌ و در پاسگاه‌ قلعه‌رستم‌ مشغول‌ خدمت‌ بود، تا اينكه‌ در تاريخ‌پنجم‌ آذر 1376، دواكيپ‌ از نيروهاي‌ گردان‌ كه‌ جهت‌ كمين‌ به‌ ناحيه‌اي‌ اعزام‌ شده‌ بودند،  که اشتباهاً اصابت تیر خودی قرارمی گیرد.كه‌ در اين‌ حادثه‌، اسماعيل‌ صدقي‌ براثر اصابت‌ گلوله‌ به‌ لقاءالله‌ پيوسته‌ و شهيد مي‌گردد.  مزار این شهید درگلزار شهدای شنبه بازار فومن(سبزقبا) قراردارد.