شهيد كريم‌ صدقي‌

شهيد كريم‌ صدقي‌ شنبه‌بازاري‌ فرزند محمد به‌ سال‌ 1344 در روستاي‌ شهيد پرور و ديار لاله‌هاي‌عاشق‌، «شنبه‌بازار» شهرستان فومن به‌ دنيا آمد و در كانون‌ گرم‌ خانواده‌ تربيت‌ يافت‌ و بزرگ‌ شد. دوران‌ ابتدايي‌،راهنمايي‌ و متوسطه‌ را در شهرستان‌ فومن‌ گذراند و در همانجا بود كه‌ موفق‌ به‌ أخذ ديپلم‌ گرديد.
در سالهاي‌ آغازين‌ دهه‌ي‌ شصت‌ بود كه‌ از طريق‌ ژاندارمري‌ به‌ خدمت‌ رفت‌. او پس‌ از پايان‌ دوره‌آموزشي‌، عازم‌ ديار عاشقان‌، يعني‌ مناطق‌ جنگي‌ گرديد و در كنار ديگر همرزمان‌، به‌ جهاد و دفاع‌پرداخت‌ و بعنوان‌ يك‌ رزمنده‌ مبارز‌، در صحنه‌هاي‌ نبرد خوش‌ درخشيد، تا اينكه‌ سرانجام‌ پس‌ ازرشادت‌هاي‌ بي‌دريغ‌، در تاريخ‌ 25ازديبهشت 1364 در پايگاه‌ مهاباد به‌ خيل‌ كاروان‌ شهدا پيوست‌و در نهايت‌، در گلزار شهداي‌ شنبه‌بازار شهرستان فومن (سبزقبا) به‌ خاك‌ سپرده‌ شد.