شهيد فرهاد صدقي‌

پاسدار شهيد فرهاد صدقي‌ شنبه‌بازاري‌ فرزند ابوالحسن‌ به‌سال‌ 1343 در روستاي‌ شنبه‌بازار متولد شد. دوران‌ خردسالي‌ او در كانون‌ پرمهر و محبت‌ خانواده‌سپري‌ شد و با گذشت‌ زمان‌، جاي‌ خود را به‌ دوران‌ نوجواني‌ و سپس‌ جواني‌ داد.
تحصيلاتش‌ را در زادگاهش‌ شروع‌ نمود و تا أخذ ديپلم‌ انساني‌ پيش‌ رفت‌. بعد از شروع‌ جنگ‌تحميلي‌، براي‌ حراست‌ و پاسداري‌ از انقلاب‌ اسلامي‌، رسماً لباس‌ مقدس‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌را به‌ تن‌ كرد و به‌ حفاظت‌ از نظام‌ نوپاي‌ اسلامي‌ و دستاوردهاي‌ آن‌، قامت‌ برافراشت‌.
در طي‌ دوران‌ جنگ‌ تحميلي‌، داوطلبانه‌ از سوي‌ نهاد سپاه‌ به‌ سوي‌ ميادين‌ نبرد شتافت‌ و در چندين‌مرحله‌، در جبهه‌ها حضوري‌ سبز و فعالانه‌ داشت‌ و ماهها از ايام‌ عمرش‌ را در آن‌ ميدان‌ها به‌ مبارزه‌ ودفاع‌ در راه‌ استقلال‌، آزادي‌ و جمهوري‌ اسلامي‌ مي‌گذرانيد.
بعد از خاتمه‌ جنگ‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ خود در نهادهاي‌ انقلابي‌، بويژه‌ نهاد سپاه‌ ادامه‌ داد، تا اينكه‌ درتاريخ‌ دوازدهم‌ اسفند 1379 بعنوان‌ فرمانده‌ گروهان‌ تخريب‌ گردان‌ مهندس‌ رزمي‌ تيپ‌ يكم‌ پياده‌محرم‌ لشكر 16 قدس‌ گيلان‌، در ادامه‌ي‌ اجراي‌ رزمايش‌ كنترل‌ شده‌ گردان‌ امام‌ حسن‌(ع‌)، در حين‌انجام‌ ماموريت‌ و عمليات‌ انهدام‌ گلوله‌هاي‌ عمل‌ نكرده‌، در منطقه‌ي‌ عمومي‌ لوشان‌ به‌ شهادت‌ رسيدو در گلزار شهداي‌ شنبه‌بازار (سبزقبا) به‌ خاك‌ باز پس‌ داده‌ شد. از این شهید دو فرزند(1پسرو 1 دختر) به یادگار مانده است.