شهيد محمد احراري‌

شهيد محمد احراري‌ فرزند عباس‌ به‌ سال‌ 1344 در روستاي‌ گسكره شهرستان فومن  تولد يافت‌. در خانواده‌اي‌ كشاورز و زحمتكش‌ رشد و نمو يافت‌، تا اينكه‌ در سن‌ هفت‌ سالگي‌ وارد مدرسه‌ شد و تا پايه‌ي‌ اول‌نظري‌ در رشته‌ي‌ اقتصاد به‌ ادامه‌ي‌ تحصيل‌ پرداخت‌.
در سالهاي‌ انقلاب‌ بود كه‌ با انقلاب‌ و برخي‌ از دستاوردهاي‌ آن‌ آشنا شد و در راستاي‌ حفظ‌ دستاوردهاي‌ آن‌، در پايگاه‌ مقاومت‌ بسيج‌ محل‌ به‌ فعاليت‌ مشغول‌ گرديد. پس‌ از مدتي‌، از سوي‌سپاه‌ فومن‌ بعنوان‌ پاسدار مشمول‌ به‌ جبهه‌ي‌ جنوب‌ اعزام‌ گرديد. شهيد احراري‌ پس‌ از چند ماه ‌خدمت‌ و جنگ‌ در ميادين‌ نبرد بود كه‌ سرانجام‌ در نوزدهم بهمن‌ 1365 در منطقه‌ي‌ شلمچه‌ بر اثر اصابت ‌تركش‌ دشمن،‌ به‌ فوز عظيم‌ شهادت‌ نايل‌ آمد و جاودانه‌ي‌ خون‌نگار تاريخ‌ شد. پس‌ از مدتي‌ پيكرش ‌به‌ شهرستان‌ فومن‌ منتقل‌ و در مراسم‌ تشييع‌ با شكوهي‌، در گلزار شهداي‌ كلرم‌ به‌ خاك‌ سپرده‌ گرديد.