شهيد محمد صفري‌

سرباز وظيفه‌ شهيد محمد صفري‌ فرزند صفرعلي‌ به‌ سال‌ 1335 در روستاي‌ رودپيش شهرستان فومن‌ به‌ دنيا آمد. ‌ايام‌ كودكي‌ را سپري‌ نمود و پس‌ از آن‌ در حد خواندن‌ و نوشتن‌ به‌ تحصيل‌ پرداخت‌.
پس‌ از اين‌ در كارخانه‌ خاور مشغول‌ به‌ كار شد و مدتي‌ در آن‌ به‌ فعاليت‌ پرداخت‌. وي‌ با آغاز جنگ‌تحميلي‌، با احضار منقضي‌ خدمت‌ سال‌ 56، به خدمت رفت و از لشكر 77 خراسان‌ به‌ جبهه‌ اعزام‌ شد و سرانجام‌ درنوزدهم‌ آذر 1359 در جبهه‌ آبادان‌ (ذوالفقاريه‌) به‌ شرف‌ شهادت‌ نايل‌ آمد  مزار شهید در روستاي‌معاف‌ محله‌ دهستان‌ رودپيش‌  قراردارد..