شهيد خيرالله‌ صيادي‌

شهيد خيرالله‌ صيادي‌ سيدآبادي‌ فرزند رجبعلي‌ به‌ سال‌ 1343 در روستاي‌ سيدآباد شهرستان فومن زميني‌ شد. پس‌از دوره‌ كودكي‌، وارد مدرسه‌ ابتدايي‌ و سپس‌ راهنمايي‌ محل‌ گرديد و همزمان‌ با پايان‌ دوره‌راهنمايي‌، وارد بسيج‌ محل‌ شد و در اين‌ نهاد انقلابي‌ مشغول‌ فعاليت‌ گرديد. درهمان‌ ايام‌ در مسجد محل‌ نيز فعاليت‌ مي‌كرد و به‌ مداحي‌ اهل‌ بيت‌ عليهم السلام‌ مي‌پرداخت‌.
سرانجام‌ در هشتم‌ آذر 1366 پس‌ از چندين‌ بار عزيمت‌ به‌ جبهه‌ و ميادين‌ نبرد، در منطقه‌ ماووت‌عراق‌ در عمليات‌ نصر 8 بر اثر اصابت‌ تركش‌ به‌ شهادت‌ رسيد و آسماني‌ شد.‌  مزار این شهید در گلزار سیدآباد زادگاهش قرار دارد.