شهيد حجت‌ احمدجاني‌

بسيجي‌ شهيد حجت‌ احمدجاني‌ سرابستاني‌ فرزند طاهر به‌ سال‌ 1345 در شهر فومن‌ قدم‌ به‌ جهان‌ گذارد. اين‌ شهيد بزرگوار در يك‌ خانواده‌ي‌ زحمتكش‌ رشد يافت‌، تا اينكه‌ روانه‌ي‌ مدرسه‌ شد.
تحصيلات‌ مقطع‌ ابتدايي‌ را در دبستان‌ شهيد محمدعلي‌ حق‌ ويردي‌ (بهار سابق‌) و دوره‌ راهنمايي‌ را در مدرسه‌ي‌ پاسداران‌ (استقلال‌ سابق‌) سپري‌ ساخت‌، تا اينكه‌ وارد هنرستان‌ شهيدخليل‌ حيدري‌ گرديد و تا پايه‌ي‌ سوم‌ نظري‌ به‌ ادامه‌ تحصيل‌ پرداخت‌.
شهيد احمدجاني‌ بعد از تشكيل‌ نهاد بسيج‌ در شهر فومن‌، به‌ عضويت‌ آن‌ درآمد و به‌ فعاليت‌ پرداخت‌. پس‌ از مدتي‌ از طريق‌ سپاه‌ فومن‌، به‌ جبهه‌ اعزام‌ شد و در ديار عاشقان‌ به‌ مبارزه‌ با متجاوزين‌ پرداخت‌. حدود شش‌ ماه‌ در جبهه‌ انجام‌ وظيفه‌ نمود و در آن‌، ثابت‌ قدم‌ و استوار ماند، تا اينكه‌ در تاريخ‌ بيست‌ و چهارم‌ بهمن‌ 1364 در حين‌ آزادسازي‌ بندر فاو در عمليات‌ والفجر 8، بعلت‌ اصابت‌ تركش‌ مزدوران‌ جنايت‌ پيشه‌ صدامي‌، از ناحيه‌ي‌ سرآسيب‌ ديد و در نهايت‌ به‌ درجه‌ رفيع ‌شهادت‌ نايل‌ آمد.
اين‌ دانش‌آموز شهيد، در دوره‌ كودكي‌، طفلي‌ مهربان‌ و مؤدب‌ و در دوره‌ نوجواني‌ و جواني‌، داراي ‌خصوصيات‌ اخلاقي‌ همگان‌ پسندي‌ بود. به‌ فرايض‌ ديني‌ علاقه‌ي‌ زيادي‌ داشت‌ و نماز و روزه‌ او ترك‌ نمي‌شد. در اكثر مراسم‌ ديني‌ و مذهبي‌ شركت‌ مي‌نمود و به‌ واسطه‌ي‌ اخلاق‌ اسلاميش‌، مورد احترام‌ و توجه‌ بوددر قسمتی از وصیت نامه این شهید می خوانیم.
...برادران و خواهران، اینها همه آزمایش خداوندی است، خداوند فرموده: من بنده ام را در سه جا امتحان می کنم ، در مقام، ثروت و مصیبت. و خوش بحال آنها ئیکه از این آزمون الهی خوب بیرون بیایند. بیایید رها کنیم این دنیا را به دنیای معنوی بپیوندیم.