شهيد مجيد عاصي‌

سرباز وظيفه‌ شهيد مجيد عاصي‌ ماسوله‌ فرزند قدرت‌ به‌ سال‌ 1356 در محله‌ي‌ مسجدبر شهرک ماسوله  متولد گردید.
اين‌ شهيد والامقام‌ تا أخذ مدرك‌ سيكل‌ به‌ پيش‌ رفت‌ و پس‌ از آن‌ به‌ كار پرداخت‌. چند سالي‌ را در كار وكوشش‌ بسر برد، تا اينكه‌ در تاريخ‌ 22/10/75 به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت.‌ دوره‌ آموزشي‌ خود را طي‌نمود و پس‌ از آن‌ به‌ منطقه‌ غرب‌ كشور اعزام‌ شد. شهيد عاصي‌ تا پنجم‌ شهريور ماه‌ 1376 درمنطقه‌ي‌ سنندج‌ به‌ انجام‌ وظيفه‌ مشغول‌ بود، تا اينكه‌ در اين‌ تاريخ‌، در حين‌ انجام‌ آزمايش‌ گردان‌،بر اثر سقوط‌ از خودروي‌ آتشبار، از ناحيه‌ي‌ سر و سمت‌ چپ‌ بدن‌ به‌ سختي‌ مجروح‌ شد و بر اثرشدت‌ جراحات‌ وارده‌ به‌ شهادت‌ رسيد. مزار این شهید در ماسوله قرار دارد.