شهيد سيد ابراهيم‌ عباسي‌

شهيد سيد ابراهيم‌ عباسي‌ سيدآبادي‌ فرزند سيد احمد به‌ سال‌ 1343 در روستاي‌ سيدآباد شهرستان فومن از يك‌خانواده‌ كشاورز و مذهبي‌ ديده‌ به‌ جهان‌ گشود.
دوره‌ ابتدايي‌ و راهنمايي‌ را در روستاي‌ سيدآباد به‌ اتمام‌ رساند و تحصيلات‌ متوسطه‌ را در روستاي‌گوراب‌ پس‌ گذراند و به‌ اين‌ ترتيب‌، به‌ كسب‌ مدرك‌ ديپلم‌ اقتصاد نايل‌ آمد. پس‌ از تحصيل،‌ به‌ عضويت‌ انجمن‌ اسلامي‌ محل‌ و همزمان‌ به‌ عضويت‌ پايگاه‌ مقاومت‌ بسيج‌ سيدآباد درآمد و حتي‌در بسيج‌ و كميته‌ انقلاب‌ اسلامي‌ شهر فومن‌ نيز فعاليت‌ داشت‌. جواني‌ پرجنب‌وجوش‌ بود و بسياري‌از اوقات‌ خود را در راه‌ اعتلاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و خدمت‌ به‌ جامعه‌ در اين‌ نهادهاي‌ انقلابي‌مي‌گذراند. شهيد عباسي‌ پس‌ از چندبار عزيمت‌ به‌ جبهه،‌ سرانجام‌ در هشتم‌ فروردين‌ 1365 درپاسگاه‌ ابوغريب‌   به‌ شهادت‌ رسيد و در نهايت‌ در زادگاهش‌ به‌ خاك‌ سپرده‌ شد. در بخشي‌ از وصيت‌ نامه‌اش‌ آمده‌ است‌: «...وقتي‌ شهيد شدم‌، نگذاريد مادرم‌ بر من‌ بگريد. هر كس‌ بر مزارم‌ مي‌گذرد، بگويد اين‌ جوان‌ در راه‌ اسلام‌ شهيد شد و فاتحه‌ بخواند. خواهران‌ و برادرانم،‌ راه‌ مرا ادامه‌دهيد كه‌ سعادت‌ در اين‌ است‌».