شهيد جمشيد عزت‌پناه‌

شهيد جمشيد عزت‌پناه‌ فرزند جانعلي‌ به‌ سال‌ 1353 در روستاي‌ نصرالله‌ محله‌ گشت‌ شهرستان فومن تولد يافت‌. دوران‌ كودكي‌ را در كنار خانواده‌ كشاورز خود سپري‌ نمود، تا اينكه‌ وارد مدرسه‌ گرديد و تا پايه‌ي‌اول‌ راهنمايي‌ به‌ ادامه‌ي‌ تحصيل‌ پرداخت‌.
پس‌ از تحصيل‌ به‌ امور كشاورزي‌ پرداخت‌ و در كنار اين‌ كار، از آنجايي‌ كه‌ به‌ ورزش‌ علاقه‌مند بود، به ‌ورزشهاي‌ رزمي‌ نيز مي‌پرداخت‌. اين‌ شهيد‌ بزرگوار پس‌ از مدتي‌ به‌ خدمت‌ رفت‌ و از جمعي‌ گردان‌امام‌ حسن‌ عليه‌ السلام‌، تيپ‌ سوم‌ هجرت‌ لشكر 16 قدس‌ گيلان،‌ به‌ منطقه‌ بوكان‌ اعزام‌ گرديد و سرانجام‌ در بيست و ششم مرداد 1373 در محور بوكان‌ ـ سقز در روستايي‌ موسوم‌ به‌ «سلامت‌» به‌ شهادت‌ رسيد. مزار این شهید در روستای تازه آباد گشت قراردارد.