شهيد سيدحسن‌ فرازنده‌
 
سرباز وظيفه‌ شهيد سيد حسن‌ فرازنده‌ ماسوله‌ فرزند سيدقدير به‌ سال‌ 1339 در روستاي‌ امامزاده‌تقي‌(ع‌) دهستان گشت‌ شهرستان فومن  ديده‌ به‌ جهان‌ گشود.
دوران‌ كودكي‌ را در كنار خانواده‌ي‌ مذهبي‌ خود، سپري‌ نمود و پس‌ از آن‌، در حد خواندن‌ و نوشتن‌ به‌تحصيل‌ پرداخت‌. نوجوان‌ بود كه‌ به‌ كار و تلاش‌ روي‌ آورد و براي‌ اينكه‌، سربار ديگران‌ نباشد به‌كارگري‌ پرداخت‌. شهيد فرازنده‌ پس‌ از چند سال‌ فعاليت‌، به‌ خدمت‌ سربازي‌ اعزام‌ گرديد و پس‌ ازطي‌ دوره‌ آموزشي‌، از جمعي‌ تيپ‌ 58 مستقل‌ تكاور ذوالفقار به‌ مناطق‌ عملياتي‌ كشور اعزام‌ شد.
در آن‌ ايام‌، چند ماهي‌ از شروع‌ جنگ‌ گذشته‌ بود و شهيد فرازنده‌ نيز بسان‌ ديگر رزمندگان‌، به‌ سوي‌جبهه‌هاي‌ نور عليه‌ ظلمت‌ رهسپار گرديد و آن‌ زمان‌ را بهترين‌ زمان‌ خدمت‌ به‌ دين‌ و مملكت‌ دانست‌.خانواده‌اش‌ در آن‌ ايام‌، چشم‌ به‌ در دوخته‌ و منتظر آمدنش‌ بودند و بسان‌ ديگر خانواده‌ها كه‌عزيزانشان‌ به‌ جبهه‌ رفته‌ بودند، انتظار پسرشان‌ را مي‌كشيدند كه‌ متأسفانه خبر شهادت‌ فرزندشان‌ را شنيدند.آري‌ شهيد فرازنده‌ در پنجم‌ مهر 1360 در عمليات‌ شكست‌ حصر آبادان‌،‌ براثر اصابت‌ گلوله‌ توپ‌ به‌ شهادت‌ ‌ و به‌ كاروان‌ عظيم‌ شهيدان‌ پيوسته‌ بود. او نيز بسان‌ ديگرشهدا، همچون‌ مسافري‌ رفت‌ و كوله‌ باري‌ از غم‌ و اندوه‌ را براي‌ خانواده‌ و نزديكان‌ خود، باقي‌گذاشت‌.