شهيد حبيب‌ فريد
سرباز وظيفه‌ شهيد حبيب‌ فريد شولمي‌ فرزند علي‌ به‌ سال‌ 1342 در روستاي‌ شولم شهرستان فومن‌ متولد گرديد. تاقبولي‌ اول‌ راهنمايي‌ به‌ پيش‌ رفت‌ و پس‌ از آن‌ به‌ كار و تلاش‌ روي‌ آورد.
شهيد فريد از آنجايي‌ كه‌ در يك‌ خانواده‌ كشاورز زاده‌ شده‌ بود، به‌ كار كشاورزي‌ نيز مي‌پرداخت‌ وخانواده‌ را در اين‌ زمينه‌ ياري‌ مي‌داد. زمان‌ بر اين‌ شهيد والامقام‌ گذشت‌ تا اينكه‌ به‌ خدمت‌ رفت‌ وبعنوان‌ سرباز ارتش‌، در لشكر 64 اروميه‌ جاي‌ گرفت‌. مدتي‌ در اروميه‌ خدمت‌ كرد. تا وقتي‌ كه‌ به‌مناطق‌ عملياتي‌ كشور اعزام‌ گرديد و پابه‌پاي‌ ديگر رزمندگان‌، در برابر متجاوزين‌ ايستادگي‌ نمود.سرانجام‌ در چهاردهم‌ خرداد ماه‌ 1366 در منطقه‌ي‌ عملياتي‌ حاج‌ عمران‌، به‌ هنگام‌ حراست‌ ازمواضع‌ خودي‌، بر اثر اصابت‌ تركش‌ خمپاره‌ به‌ سختي‌ مجروح‌ گرديد و بلافاصله‌ به‌ شهادت‌ رسيد. پيكرش بعداز تشييع باشكوه در گلزار شهداي كلرم به خاك سپرده شده .