شهيد مهدي‌ فلاح‌ كوهي‌
 
شهيد مهدي‌ فلاح‌ كوهي‌ گشت‌ رودخاني‌ فرزند حسين‌ به‌ سال‌ 1343 درروستاي‌ سيدسرا شهرستان فومن ديده‌ به‌جهان‌ گشود. تحصيلات‌ خود را تا أخذ مدرك‌ سيكل‌ ادامه‌ داد و پس‌ از پايان‌ دوره‌ تحصيلات‌، بصورت‌ داوطلب‌، شش‌ ماه‌ در مناطق‌ جنگي‌ كردستان‌، با اشرار مسلح‌ غيرقانوني‌ به‌ مبارزه‌پرداخت‌.پس‌ از آن‌، بعنوان‌ پاسدار مشمول‌ از واحد بسيج‌ سپاه‌ فومن‌ به‌ جبهه‌هاي‌ جنوب‌ اعزام‌ شد و مدتي‌در آن‌ منطقه‌ به‌ مبارزه‌ با بعثيون‌ پرداخت‌. شهيد فلاح‌ كوهي‌ سرانجام‌ در بيست‌ و دوم‌ اسفند 1363 در حين‌ انجام‌ عمليات‌ بدر در اطراف‌ پاسگاه‌ ترابه‌، بر اثر گلوله‌ مستقيم‌ دشمن‌ و تركش‌ «آر پي‌ چي‌هفت‌»، هنگامي كه‌ سوار بر قايق‌ در آبعاي جزيره‌ مجنون‌ بود، به‌ شهادت‌ رسيد.مزار این شهید در زادگایش است.