شهيد غلامرضا قربانپور
 
شهيد غلامرضا قربانپور چيراني‌، فرزند غلامحسين‌ به‌ سال‌ 1339 در روستاي‌ چيران‌ شهرستان فومن تولد يافت‌.دوران‌ خردسالي‌ را در خانواده‌ كشاورزش‌ سپري‌ نمود، تا اينكه‌ وارد مدرسه‌ شد و توانست‌ تا پايه‌ي‌سوم‌ راهنمايي‌ و أخذ مدرك‌ سيكل‌ به‌ ادامه‌ي‌ تحصيل‌ بپردازد.
پس‌ از تحصيل‌، ديري‌ نگذشت‌ كه‌ به‌ خدمت‌ رفت‌ و در لشكر 21 حمزه‌ تهران‌ جاي‌ گرفت‌. دوره‌آموزشي‌ خود را در پادگان‌ لويزان‌ گذارند و همزمان‌ با شروع‌ جنگ‌ تحميلي‌، به‌ مناطق‌ عملياتي‌ وجنگي‌ كشور فرستاده‌ شد. شهيد قربانپور پس‌ از كوتاه‌ مدتي‌، در بيست‌ و سوم‌ مهرماه‌ 1359 درمنطقه‌ سوسنگرد مجروح‌ شد كه‌ او را به‌ بيمارستان‌ دزفول‌ انتقال‌ دادند و سه‌ روز بعد، در همان‌بيمارستان‌ به‌ شهادت‌ رسيد و به‌ ديدار يگانه‌ معبود عالم‌ شتافت‌. پيكرش بعداز تشييع باشكوه  در روستای رودپش به‌ خاك‌ سپرده شد.