شهيد سيداحمد قرباني‌
 
سرباز وظيفه‌ شهيد سيداحمد قرباني‌ شالدهي‌ فرزند سيداجاق‌ به‌ سال‌ 1343 در روستاي‌ گوراب‌ پس‌پايين‌  شهرستان فومن قدم‌ به‌ عرصه‌ي‌ گيتي‌ نهاد. دوران‌ تحصيل‌ خود را تا پايه‌ سوم‌ متوسطه‌ به‌ پيش‌ برد و بعد از آن‌، مدتي‌ به‌ كشاورزي‌ پرداخت‌، تا اينكه‌ به‌ خدمت‌ رفت‌. اين‌ شهيد والامقام‌ چند ماهي‌ از خدمت‌ خودرا در كردستان‌ و در لشكر 28 اين‌ منطقه‌ سپري‌ نمود، تا اينكه‌ سرانجام‌ در اول‌ بهمن‌ماه‌ 1362 دراطراف‌ مريوان‌ بدست‌ مزدوران‌ بعثي‌ عراق‌ به‌ فيض‌ شهادت‌ رسيد  ‌ به‌ ديدار خداوندشتافت‌.و پيكرش در زادگاهش‌ به‌ خاك‌ سپرده شد.
در فرازي‌ از وصيت‌نامه‌ نامه‌اش‌ مي‌خوانيم‌: «من‌ اين‌ راه‌ را آگاهانه‌ انتخاب‌ نموده‌ام‌ و اجباري‌ در كارنبوده‌ است‌. من‌ راه‌ حسين‌(ع‌) را انتخاب‌ كرده‌ام‌ و از براي‌ مكتبم‌ و ملتم‌ و مملكتم‌...».