شهيد مسعود قرباني‌
 
شهيد مسعود قرباني‌ حق‌ فرزند شادروان‌ ملامحمد به‌ سال‌ 1344 در شهر فومن‌ در خانواده‌اي‌مذهبي‌ ديده‌ به‌ جهان‌ گشود. دوران‌ كودكي‌ را در كانون‌ گرم‌ خانواده‌ گذراند و در سن‌ هفت‌ سالگي‌،وارد مدرسه‌ گرديد. بعلت‌ پاره‌اي‌ از مسائل‌، دوره‌ ابتدايي‌ را تا پايه‌ دوم‌ طي‌ كرد و پس‌ از آن‌ از ادامه‌ي ‌تحصيل‌ انصراف‌ داد و فقط‌ در حد‌ خواندن‌ و نوشتن‌ اكتفا نمود. سالهاي‌ نوجواني‌ را در كنار خانواده‌گذراند و در طي‌ اين‌ دوران‌ با برخي‌ از آداب‌ و فرايض‌ اسلامي‌ آشنا گرديد و حتي‌ قرائت‌ قرآن‌ را نزدپدرش‌ كه‌ با اين‌ كتاب‌ آسماني‌، پيوندي‌ ناگسستني‌ داشت‌، آموخت‌.
اين‌ شهيد با پيروزي‌ انقلاب‌، با برخي‌ از نهاد و ارگانهاي‌ انقلابي‌ آشنايي‌ پيدا نمود و پس‌ از شروع‌جنگ‌ تحميلي‌، فرصت‌ را غنيمت‌ شمرد و از طريق‌ نهاد بسيج‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌شهرستان‌ فومن‌، داوطلبانه‌ عازم‌ ميادين‌ نبرد گرديد و وارد سرحدّات‌ مورد تجاوز دشمن‌ قرار گرفت. او در جبهه‌، بعنوان‌ رزمنده‌اي‌ دلاور، مدتها به‌ خدمت‌ و پاسداري‌ از حريم‌ ايران‌ زمين‌ پرداخت‌،تا اينكه‌ سرانجام‌ در تاريخ‌ بيست‌ و پنجم‌ ديماه‌ 1366 در ناحيه‌ي‌ ماووت‌ عراق‌ در عملياتي‌ موسوم‌به‌ «بيت‌‌المقدس‌ 2» در طي يك‌ درگيري‌ با نيروهاي‌ صدامي‌، شربت‌ شهادت‌ نوشيد و به‌ لقاءالله‌ پيوست‌.
پيكرش‌ را بعد از چند روز به‌ زادگاهش‌ انتقال‌ دادند و  درگلزار شهداي‌ فومن‌ است‌، در قطعه‌ شهيدان‌ به‌ خاك‌ سپردند.