شهيد محمد‌ قوسي‌نژاد
 
شهيد محمدقوسي‌نژاد فرزند اسماعيل‌ به‌ سال‌ 1342 در روستاي‌ فوشته شهرستان فومن‌ گام‌ به‌ گيتي‌ نهاد. تا پايه‌ي‌پنجم‌ ابتدايي‌ تحصيل‌ كرد و پس‌ از آن‌ به‌ امور كشاورزي‌ و زراعت‌ روي‌ آورد. ديري‌ نپائيد كه‌ زمان‌خدمتش‌ فرارسيد و به‌ سربازي‌ رفت‌. شهيد قوسي‌نژاد دوره‌ خدمتش‌ را در توپخانه‌ 55 اصفهان‌سپري‌ نمود و از اين‌ يگان‌ بود كه‌ به‌ منطقه‌ عملياتي‌ فكه‌ اعزام‌ شد و سرانجام‌ در هفدهم‌ خرداد1363 در محل‌ شيخ‌ قندي‌ اين‌ منطقه‌، به‌ شهادت‌ رسيد. پيكرش در درگلزار شهدای قلعه رودخان‌ به‌ خاك‌ سپرده شد.